USMF logo

Institutional Repository in Medical Sciences
of Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy
of the Republic of Moldova
(IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh)

Biblioteca Stiintifica Medicala
DSpace

University homepage  |  Library homepage

 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12710/11658
Title: Operațiile reconstructive în corecția valvulopatiilor aortice
Other Titles: Reconstructive techniques in surgical correction of aortic valve pathology
Authors: Moscalu, V.
Batrînac, A.
Manolache, Gh.
Ureche, A.
Țurcan, G.
Morozan, V.
Barnaciuc, S.
Strîmbopol, P.
Guzgan, I.
Ghicavîi, Neli
Issue Date: 2011
Publisher: Asociaţia chirurgilor “Nicolae Anestiadi” din Republica Moldova
Citation: MOSCALU, V., BATRINAC, A., MANOLACHE, Gh., et al. Operațiile reconstructive în corecția valvulopatiilor aortice = Reconstructive techniques in surgical correction of aortic valve pathology. In: Arta Medica. 2011, nr. 3(46), pp. 25-26. ISSN 1810-1852.
Abstract: Dificultatea plastiilor aortice constă în cunoaşterea exactă a leziunilor responsabile de regurgitarea aortică şi selectarea procedeelor operatorii ce pot restabili componentele anatomice ale bulbului aortic (inelul fibrotic, cuspele valvulare, sinusurile Valsalva, joncțiunea sino-tubulară, aorta ascendentă). Material şi metode: În lotul de studiu au fost incluşi 185 pacienți cu afecţiuni valvulare la care în poziția aortică s-au efectuat tehnici reconstructive de operație. Etiologic patologiile aortice au fost determinate de afecțiuni reumatismale (147 cazuri), degenerative (28), endocardită infecțioasă (6), congenitale(4), posttraumatice (2). În majoritatea cazurilor ECO - cardiografic a fost constatat un mecanism complex al insuficienței aortice. Alegerea tehnicilor operatorii s-a efectuat în conformitate cu tipul lezional al valvulopatiei. Astfel în tipul I lezional s-au practicat tehnicile de annuloplastie, în tipul II – redundanța țesuturilor şi prolapsul cuspelor s-a lichidat prin plicații, rezecții triangulare şi resuspensarea lor, în tipul III – s-a efectuat comissurotomia şi rezecția parientală de cuspe. Rezultate: Letalitatea postoperatorie a alcătuit 5 % (7 pacienți). Gradientul transvalvular Ao postoperator a fost în descreştere (de la 36,3±12,8 pînă la 13,3±3,7 mm.hg), de asemenea s-a micşorat semnificativ gradul de insuficiență aortică după o corecție reconstructivă (de la 2,62±0,36 mediu, pînă la 1,23±0,26). Regurgitații reziduale minimale au fost înregistrate la 44 pacienți (23,8%). În perioada de lungă durată la 5 şi 10 ani postoperator recurența patologiilor a fost depistată în 19 (10,6%) cazuri. Reoperații au necesitat 8 (4,4%) de pacienți. Supraviețuirea la 10 ani după reconstrucție de valvă aortică a alcătuit – 81,6±4,8% şi a fost mult mai înaltă în comparație cu pacienții la care s-a efectuat protezarea ei.Concluzie: Se constată o serie de condiții obligatorii pentru efectuarea reconstrucțiilor valvulare Ao, inclusiv: - prezența unei anatomii acceptabile pentru aplicarea procedurilor reconstructive; - cunoaşterea mecanismului de dezvoltare a incompetenței valvulare; - acumularea experinței necesare de echipă, ce include un cardiolog specialist în ECO-cardiografie şi un chirurg expert, care ar putea întocmi planningul chirurgical înainte de a intra în sala de operație.
The difficulty of aortic valve plasties lies in recognizing the lesions responsible for aortic regurgitation and selection of suitable operation techniques to replacing or stabilizing the components of Ao root complex (such as Ao annulus, cusps, Valsalva sinuses, STJ and ascending aorta). Material and methods: The study group included 185 valvular patients, whom were performed reconstructive techniques of operation in the aortic position. Etiology of aortic pathologies was of rheumatic (147 cases), degenerative diseases(28), infective endocarditis(6), congenital (4) and trauma(2). In most of cases there was settled by ECO-cardiography a complex mechanism of aortic insufficiency. The differentiation of surgical repair techniques depending upon the predominant type of lesion. Thus, in the type I lesion various annuloplasty techniques were performed; in type II – tissues redundancy and cusps’ prolapse was corrected through cusp plicațion, triangular resection and free margin resuspension; type III was managed by comissurotomy, parietal resection of cusps. Results: Postoperative mortality comprised 5% (7 patients). The transvalvular gradient decreasing in all the cases (from 36,3±12,8, till 13,3±3,7 mm.hg), also significantly decreased the degree of aortic insufficiency after reconstructive correction ( from gr.2,62±0,36 , to gr. 1,23±0,26 ). A minimal residual regurgitation was registered in 44 (23,8%) patients. A follow up study was managed at 5 to 10 years postoperatively; recurrence of pathologies was detected in 19 (10.6%) cases. Eight (4.4%) patients required reoperațions. Survival was 81.6 ± 4.8% at 10 years after aortic valve reconstruction, much higher compared to patients who underwent its prosthesis. Conclusions: There is a series of mandatory conditions in carrying out these operations: -presence of an acceptable anatomy for applying reconstructive procedures; - knowledge of developmental mechanism of valvular incompetence; - accumulation of surgical experience by a dedicated team, including a cardiologist, specializing in eco-cardiography and an expert surgeon, which might make surgical planning before entering the operating room.
URI: http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/11658
ISSN: 1810-1852
Appears in Collections:Arta Medica Vol. 46 No.3, 2011 ediţie specială

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OPERATIILE_RECONSTRUCTIVE_IN_CORECTIA.pdf117.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2013  Duraspace - Feedback