USMF logo

Institutional Repository in Medical Sciences
of Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy
of the Republic of Moldova
(IRMS – Nicolae Testemitanu SUMPh)

Biblioteca Stiintifica Medicala
DSpace

University homepage  |  Library homepage

 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12710/7275
Title: Expansiunea crestelor alveolare mandibulare cu inserarea simultană a implantelor dentare
Other Titles: Alveolar ridge splitting with simultaneously implant placement
Костная пластика нижней челюсти при помощи расщепления альвеолярного отростка с одномоментной установкой зубных имплантов
Authors: Sîrbu, Dumitru
Keywords: implant placement;piezotome;crest expansion;biomaterial;resorption
Issue Date: 2017
Publisher: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Citation: SÎRBU, Dumitru. Expansiunea crestelor alveolare mandibulare cu inserarea simultană a implantelor dentare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2017, nr. 2(54), pp. 58-66. ISSN 1857-0011.
Abstract: Rezumat Expansiunea crestelor alveolare mandibulare în atrofia pronunţată Tip B-w Misch creează condiţii prielnice pentru inserarea simultană a implantelor dentare. Scop: Evaluarea metodei de osteoplastie prin expansiunea crestelor alveolare mandibulare cu inserarea simultană a implantelor dentare. Material şi metodă: Acest studiu a inclus 30 pacienţi, cu vârsta 27 - 74 ani şi media de 46,6±2,30 ani, care s-au adresat în clinica stomatologică „OMNI DENT“, în perioada 2013-2016. S-au utilizat implantele înguste cu diametru 3,2 mm, 3,5 mm, 3,6 mm şi lungime 8,0 mm, 10,0 mm şi 11,5 mm de Tip Dentium şi AB. Expansiunea crestei alveolare s-a efectuat cu piezotomul şi kitul destinat acestei proceduri. Rezultate: Evaluarea s-a efectuat la adresarea pacienţilor pentru etapa a II-a care a fost între 4 şi 20 luni cu o medie de 7,71±0,76 luni. Din 30 pacienţi la etapa a doua s-au adresat 21 din care 11 fără şi 10 cu resorbţie. La 19 implante profunzimea resorbţiei medii totale a constituit 1,6±0,08 mm, din mezial 1,65±0,08 mm, iar din distal 1,54±0,07 mm. Resorbţia în perioada de evaluare este prezentă la ambele tipuri de implante şi constituie în mediu 27,5%. Gradul resorbţiei a fost mai accentuată la AB (media 1,84±0,12 mm) comparativ cu Dentium (media 0,87±0,08 mm). Augmentarea cu os aloplastic a micşorat neesenţial resorbţia constituind 1,56±0,07 mm comparativ cu 1,68±0,08 mm. Concluzie: Metoda de expansiune a crestei alveolare mandibulare este simplă, miniinvazivă, cu reabilitare precoce a pacienţilor. Resorbita este minimală şi poate fi acceptată comparativ cu neajunsurile altor metode de osteoplastie. Ridge splitting with bone expansion in case of severe atrophy (Type B-w Misch) creates favorable conditions for simultaneously dental implant placement. Purpose: The aim of this study was to evaluate the feasibility of mandibular alveolar ridge expansion and simultaneous implant placement. Materials and Methods: A total of 30 patients with mean age of 46.63 ±2,30 years, were included during 2013-2016. Narrow implants were used with diameter 3.2 mm, 3.5 mm, 3.6 mm and a length of 8.0 mm, 10.0 mm and 11.5 mm (Dentium and AB). Ridge Split Technique procedure was performed using piezotome saw along with bone surgery kit. Results: The assessment was made at the patients’ next visit 4-20 months, with average of 7.71±0,76 months. 21 patients out of 30 addressed at the second stage: 10 patients with peri-implant bone resorption and 11 without one. Total crestal bone resorption was 1.6±0,08 mm in 19 implants, 1.65±0,08 mm mesially and 1.54±0,07 mm distally. Bone resorption during osseointegration is present in both types of implants with a mean of 27.5%. The degree of resorption was more pronounced in AB (mean 1.84 ±0,12 mm) compared to Dentium (mean 0.87±0,08 mm). Augmentation with alloplastic bone has insignificantly decreased resorption, viz. 1.56±0,07 mm compared to 1.68±0,08 mm. Conclusion: The method of mandibular alveolar ridge expansion is simple, minimally invasive, with early patients’ rehabilitation. Resorption is minimal and can be accepted compared to the disadvantages of other methods. Метод костной пластики при помощи расщепления альвеолярного отростка нижней челюсти при выраженной атрофии тип B-w Misch создает удовлетворительные условия для одномоментной установки зубных имплантатов. Цель: Оценка результатов костной пластики нижней челюсти при помощи расщепления альвеолярного отростка с одномоментной установкой зубных имплантатов. Материалы и методы: В исследование были включены 30 пациентов 27-74 лет, средний возраст составил 46,63±2,30 года, исследованных в период 2013-2016 годов. Были использованы имплантаты диаметром 3,2 мм, 3,5 мм, 3,6 мм и длиной 8,0 мм, 10 мм, 11,5 мм фирм «Dentium » и «AB». Подготовка костного ложа и расщепление были произведены пьезотомом и специальным набором, предназначенным для данной процедуры. Результаты: Оценка результатов была произведена через 4-20 месяцев после установки имплантатов (в среднем 7,71±0,76 месяцев). Из 30 пациентов повторно обратились 21, у 11 не было резорбции и у 10- была. У 19 имплантатов средняя глубина резорбции составила 1,6±0,08 мм, медиально - 1,65±0,08 мм и дистально - 1,54±0,07 мм. Резорбция в период остеоинтеграции была отмечена у обоих типов имплантатов и составила в среднем 27,5%. Степень резорбции была более выражена у имплантатов «AB» (1,84±0,12 мм в среднем), сравнительно с «Dentium» (0,87±0,08 в среднем). Аугментация синтетическим костным материалом незначительно снизила резорбцию, составив 1,56±0,07 сравнительно с 1,68±0,08 мм. Вывод: Метод расщепления альвеолярного гребня нижней челюсти является простым, миниинвазивным, позволяет одномоментно устанавливать имплантаты, что сокращает сроки лечения; костная резорбция незначительна и приемлема, сравнительно с недостатками других методов.
URI: http://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/7275
ISSN: 1857-0011
Appears in Collections:ARTICOLE ȘTIINȚIFICEItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2013  Duraspace - Feedback